URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako

Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng nhà kho Hatako - URC VIỆT NAM

Thời gian: Tháng 1 - 2016

Thi công nền đường

Thi công san lấp mặt bằng

Hoàn thiện giàn giáo

Thời gian: Tháng 2 - 2016

Thi công lát nền đường nhà kho

Thi công lu mặt bằng nhà kho

Thi công ép cột, đổ bê tông dầm cột, xây tường 12m

Tháng 4 -2016

Xây tường 12m trục A (12-5)

Lắp dựng coppha vách 1m3

Lu nền, đổ bê tông móng hố ga trục I(17-10)-Urc-32CN

Tháng 5 - 2016: Lắp dựng kết cấu thép

Lắp dựng xà gồ mái,xây tường nhà phụ trợ, san lấp base, đổ bê tông giằng tường bao

Thi công công dựng nhà kho URC 1

Thi công công dựng nhà kho URC 2

Thi công công dựng nhà kho URC 3

Thi công công dựng nhà kho URC5

Thi công công dựng nhà kho URC 8

Thi công công dựng nhà kho URC 8

Thi công công dựng nhà kho URC 4

Thi công công dựng nhà kho URC

xây dựng nhà kho Hatoko

xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

Xây dựng nhà kho ở Hatoko

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 1

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 2

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 3

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 4

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 6

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 7

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 8

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 9

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 10

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 11

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 12

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 13

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 14

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 16

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 19

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 22

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 23

URC Hà Nội - Xây dựng nhà kho Hatako 27

x-dung-nha-xuong-urc-28

x-dung-nha-xuong-urc-28

 

Tiếp tục cập nhật...

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh