Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí CHỈ HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN:  
Chi tiết
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí CHỈ HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN:  
Chi tiết
KỸ SƯ HVAC - MECHANICAL ENGINEER
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm Kỹ sư HVAC - Mechanical Engineer
Chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN)
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Nhân viên kinh doanh dự án - Project Sale Staff
Chi tiết
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm kỹ sư thiết kế, dự toán hệ thống điện
Chi tiết
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm kỹ sư giám sát thi công cơ điện
Chi tiết
Nhà thầu xây dựng và cơ điện TST tuyển dụng chuyên viên kinh doanh dự án cơ điện và xây dựng
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên thiết kế thi công công trình xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các tòa nhà và nhà máy. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi cần tuyển chuyên viên kinh dự án cơ điện và xây dựng
Chi tiết
Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh