TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN:  
Chi tiết
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ ĐIỆN:  
Chi tiết
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ME - SHOP DRAWING
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí KỸ SƯ ME - SHOP DRAWING
Chi tiết
TUYỂN DỤNG ĐỘI TRƯỞNG THI CÔNG CƠ ĐIỆN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST là nhà thầu Xây dựng và Cơ điện chuyên về thiết kế thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và cơ điện tại các nhà máy, tòa nhà.   Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm vị trí ĐỘI TRƯỞNG THI CÔNG CƠ ĐIỆN
Chi tiết
TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN
HOTJOB!!! TST – Nhà thầu Cơ điện và Xây dựng cần tuyển Cộng tác viên Kinh doanh Dự án – Số lượng không hạn chế/ Mức lương hấp dẫn/ Thời gian linh động.
Chi tiết
KỸ SƯ HVAC - MECHANICAL ENGINEER
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm Kỹ sư HVAC - Mechanical Engineer
Chi tiết
Nhân Viên Kinh Doanh - Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm Nhân viên kinh doanh - chăm sóc khách hàng
Chi tiết
TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH - SALE ADMIN
Công ty TNHH Kỹ thuật TST thành lập năm 2005, chuyên về xây dựng và hệ thống cơ điện (M&E) cho các nhà máy, tòa nhà . Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi cần tuyển thêm trợ lý kinh doanh – Sales Admin/ Nhân viên
Chi tiết
Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh