Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa siêu thị AEON

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa siêu thị AEON

Các hạng mục nhà thầu xây dựng cơ điện TST đã thực hiện tại siêu thị AEON : Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa

Một số hình ảnh thực tế tại công trường:

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa1

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 2

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 3

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 4

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 6

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 6

 

Thiết kế thi công hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa 8

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh