Thiết kế thi công hạng mục xây dựng và cơ điện nhà máy SEI

Thiết kế thi công hạng mục xây dựng và cơ điện nhà máy SEI

Các hạng mục nhà thầu xây dựng cơ điện TST đã thực hiện: Cải tạo, mở rộng kho nhà máy xây lĩnh vực Xây dựng và cơ điện

Một số hình ảnh thực tế tại công trường:

 

 

 

 

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 2

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 3

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 4

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 5

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 6

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 7

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 8

Thiết kế thi công hệ thống xây dựng và cơ điện nhà máy SEI 9

 
Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh