Thiết kế, lắp đặt: Hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy Puplpy Corelex

 

  Thiết kế, lặp đặt hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy puply1

 

Công ty TNHH Pulppy Corelex Việt Nam

Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên, VN

Các công việc đã thực hiện:

Thiết kế, lắp đặt: Hệ thống điều hòa làm mát điểm

 

           Thiết kế, lặp đặt hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy puply1         Thiết kế, lặp đặt hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy puply2

 

 

           Thiết kế, lặp đặt hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy puply3         Thiết kế, lặp đặt hệ thống điều hòa làm mát điểm nhà máy puply4

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh