Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Vietinak

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Vietinak - Khu công nghiệp Thăng Long II - Hưng Yên

Một số hình ảnh thực tế nhà thầu xây dựng cơ điện TST đã thi công tại công trường:

lắp đặt hệ thống phụ trợ vietinak

Lắp đặt hệ thống phụ trợ

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 3

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 4

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 5

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 6

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 7

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 8

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 9

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 10

Thi công lắp đặt hệ thống phụ trợ cho các máy sản xuất nhà máy Viettinnank 11

 

Tiếp tục cập nhật...

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh