Quạt thông gió ly tâm thấp áp

Quạt thông gió ly tâm thấp áp

1) Quạt model CPL-1-NoD:

 

Hình ảnh:

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 1

 

 

Thông số kỹ thuật:

 

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 2

 

 

Kích thước:

 

 

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 3

 

2) Quạt model CPL-1-NoI:

 

Hình ảnh:

 

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 4

Thông số kỹ thuật:

 

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 5

 

 

Kích thước:

Quạt thông gió ly tâm thấp áp 6

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh