Quạt thông gió hướng trục vuông

Quạt thông gió hướng trục vuông

1) Quạt hướng trục vuông truyền động trực tiếp:

 

- Hình ảnh:

 

Quạt hướng trục vuông

 

- Thông số kỹ thuật:

 

Quạt thông gió hướng trục vuông 2

 

 

- Kích thước:

 

 

Quạt thông gió hướng trục vuông 3

 

2) Quạt hướng trục vuông truyền động gián tiếp:

 

- Hình ảnh:

 

Quạt thông gió hướng trục vuông 4

 

- Thông số kỹ thuật:

Quạt thông gió hướng trục vuông 5

- Kích thước:

 

 

Quạt thông gió hướng trục vuông 6

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh