Quạt thông gió hướng trục tròn

Quạt thông gió hướng trục tròn

1) Quạt thông gió hướng trục tròn truyền độc trực tiếp:

 

- Hình ảnh của quạt thông gió:

 

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 1

 

 

- Thông số kỹ thuật:

 

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 1

 

 

- Kích thước quạt:

 

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 2

 

 

2) Quạt thông gió hướng trục tròn truyền động gián tiếp:

 

- Hình ảnh của quạt:

 

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 3

 

 

- Thông số kỹ thuật:

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 4

 

- Kích thước quạt:

 

Quạt thông gió hướng trục tròn 5

 

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh