Quạt thông gió gắn tường - gắn trần

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần

1) Quạt thông gió gắn trần:

 

- Hình ảnh:

 

 

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 1

 

 

- Thông số kỹ thuật:

 

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 2

 

 

- Kích thước:

 

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 3

 

 

2) Quạt thông gió gắn tường:

 

- Hình ảnh:

 

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 3

 

 

- Thông số kỹ thuật:

 

 

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 4

 

- Kích thước:

Quạt thông gió gắn tường - gắn trần 6

 

 
Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh