Quạt ly tâm trung áp

Quạt ly tâm trung áp

1) Quạt Model CPL-4-NoD

 

Hình ảnh:

 

Quạt ly tâm trung áp 1

 

Thông số kỹ thuật và kích thước:

 

Quạt ly tâm trung áp 2

 

 

2) Quạt Model CPL-4-NoD:

 

Hình ảnh:

 

Quạt ly tâm trung áp 3

 

Thông số kỹ thuật và kích thước:

 

Quạt ly tâm trung áp 4

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh