Lắp đặt hệ thống phòng sạch, hệ thống thông gió Enplas Việt Nam

 

Lắp đặt hệ thống cleanboth enplas

 

Công ty TNHH Enplas Việt Nam

Lô K3, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, HN

Các công việc đã thực hiện:

Lắp đặt phòng sạch (cleanbooth), Lắp đặt hệ thống thông gió.

 

  

            Lắp đặt hệ thống cleanboth enplas 2               Lắp đặt hệ thống cleanboth enplas 3

            Cleanbooth trong phòng sạch                        Cleanbooth trong phòng sạch

 

 

            Lắp đặt hệ thống cleanboth enplas 4              Lắp đặt hệ thống cleanboth enplas 5

            Hệ thống thông gió nhà xưởng                                   Hệ thống thông gió

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh