Lắp đặt hệ thống nén khí, hệ thống đường nước Panasonic Electronic Devices

Lắp đặt hệ thống khí nén, vệ sinh, đường nước panasonic1
   

Công ty TNHH Panasonic electronic Devices

Lô J1/2, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, HN.

Các công việc đã thực hiện:

Lắp đặt hệ thống khí nénLắp đặt hệ thống đường nước, vệ sinh

 

Một số hình ảnh thi công trên công trường:

 

              Lắp đặt hệ thống khí nén, vệ sinh, đường nước panasonic2               Lắp đặt hệ thống khí nén, vệ sinh, đường nước panasonic3

             Lắp đặt hệ thống đường ống CT 1                     Lắp đặt hệ thống đường ống CT 2 

 

                                               

              Lắp đặt hệ thống khí nén, vệ sinh, đường nước panasonic4              Lắp đặt hệ thống khí nén, vệ sinh, đường nước panasonic5

              Lắp đặt hệ thống đường ống CT 3                  Lắp đặt hệ thống đường ống CT 4 

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh