ISO - OHSAS

TST áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007 để làm việc và quản lý - Tổng thầu TST- quan niệm: Chất lượng phải đi đôi với an toàn

 

ohsas

 

 

Đối tác của chúng tôi
 • Logo ebara
 • Logo-ATLAS-COPCO
 • Fantech logo
 • Hochiki-Logo
 • logo kizt
 • logo daikin
 • Logo liangchi
 • Logo aeroflex
 • NTT Group
 • Bình minh
 • Logo phương linh